• CAIXA RURAL D'ARAGÓ

    Avís Legal

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Informació general

Caja Rural de Aragón S.C.C., amb domicili social en la Carrer de El Coso, núm. 29, 50003, Zaragoza, és una Entitat de Crèdit, subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el seu registre especial de Bancs amb el codi 3191. La seva durada és indefinida i aquesta inscrita en el Registre Mercantil de Zaragoza, Tomo 3859, Folio 167, Hoja número Z-52070.


El seu CIF és el número (F-99320848)

Avís Legal

Les informacions contingudes en aquestes pàgines web tenen per finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferts per Caixa Rural, així com prestar el servei ruralvía de Banca a Distància als clients del Banc. Aquestes Informacions són les vigents a la data de l'última actualització i han de considerar-se com a indicatives per a l'usuari.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la web i qualssevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d'aquesta pàgina web són titularitat de Caixa Rural, excepte en les informacions en què expressament s'indiqui el contrari, estant prohibides en tot cas la seva reproducció i distribució , excepte per a ús personal i privat, així com la seva manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública.

Qualsevol ús no autoritzat del programari o del contingut d'aquesta pàgina web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, i per tant, Caixa Rural podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra els qui lesionin els seus drets.

Caixa Rural es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la pàgina web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix Caixa Rural es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o en la presentació del seu web.

Caixa Rural declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'existència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet. Caixa Rural no garanteix que l'accés a la web sigui ininterromput ni respon que estigui lliure d'error o pugui causar algun mal.

Caixa Rural no es fa responsable de totes aquelles informacions incloses en aquestes pàgines i procedents de fonts alienes al Banc, ni dels continguts no elaborats per Caixa Rural, no responent el Banc de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. La inclusió en aquestes pàgines d'informes, butlletins o índexs elaborats pel Banc o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, puguin considerar-se com a opinió o recomanació d'inversió. Així mateix Caixa Rural rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb aquestes pàgines.

[weg:entitat] garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Clàusula de Protecció de Dades.

Els continguts fiscals s'han elaborat d'acord amb la normativa aplicable i les interpretacions de l'Administració Tributària a la data de la seva realització. En qualsevol cas Caixa Rural no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l'usuari sobre la informació continguda.

Avís Legal

Pdf Privacitat web