• Caixa Rural

    Govern corporatiu i política de remuneracions

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Estatuts Socials

 

Reglaments i normes internes dels òrgans de govern.

   1. Reglament de la comissió mixta d'auditoria i riscos

   2. Reglament d'idoneitat i Annex

   3. Reglament del Consell Rector

   4. Reglament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

   5. Codi de Conducta de Caixa Rural d'Aragó

 

Estructura organitzativa: línies de responsabilitat, funcions i prevenció de conflictes d'interès.

   1. Estructura organizativa, organigrama

   2. Estructura organizativa -funcions-

   3. Criteris per a la prevenció de Conflictes d'Interés

 

Procediments interns en relació amb els riscos.

   1. Procedimients d'identificació, measurement, gestió i control de riscos

   2. Procedimients administratius comptables

 

Consell Rector

   1. Consell Rector

 

Comissió de nomenaments i remuneracions

   1. Comisió de Nombraments i Remuneracions

 

Comissió d'Auditoría i Riscos - Directora d'Unitats de Riscos

   1. Comisió d'Auditoría y Riscos - Directora d'Unitats de Riscos.

 

Col·lectiu identificat i política de remuneracions

   1. Col·lectiu identificat

   2. Informació remuneració del Consell

 

Avaluació de la idoneïtat

   1. Avaluació de la idoneïtat

 

Aportacions a Capital

   1.Document informatiu sobre las aportacions al Capital Social

 

Polítiques de sostenibilitat

   1. Política d'integració dels riscos de sostenibilitat en assessorament sobre inversions

   2. Transparència d'incidències adverses en matèria de sostenibilitat

   3. Política general de sostenibilitat