• Sostenibles des de les nostres arrels

  Des dels nostres orígens, som una entitat financera amb vocació de servei i amb un clar compromís amb les persones i les comunitats que ens envolten 

  Sostenibles desde nuestras raíces - Madre e hija en un campo de trigo y molinos de viento

Impulsem un model per encarar els desafiaments del futur

Tenim un compromís social clar en l'execució de la nostra activitat, estem bolcats amb els nostres grups d'interès (clients, socis, personal i proveïdors) i liderem el desenvolupament sostenible en els territoris en què som presents.

Totes les nostres actuacions estan enfocades a encarar els reptes del futur: fomentant la cohesió social, la preservació de l'entorn i el creixement econòmic equilibrat.

Repte Social

Aconseguir una societat més justa i igualitària.

Repte mediambiental

Protegir el medi ambient

Repte governança

Assegurar un model de gestió transparent, participatiu i prudent en la gestió de risc.

Informe de sostenibilitat 2023

Informe de sostenibilidad

Informe de Sostenibilitat 2023

Els principis que van orientar la nostra activitat i les nostres decisions


ÈTICA I BON GOVERN

Establir un model de govern just, transparent i amb vocació de servei, amb una gestió de riscos prudent i equilibrada.


CURA AMB EL MEDI AMBIENT

Avançar en la protecció del medi ambient integrant els ODS en el nostre model de negoci i incorporant el criteri d'economia circular en la gestió.


PROGRÉS DE LA SOCIETAT

Defensar els drets humans, lluitar contra la pobresa i generar polítiques d'igualtat i inclusió financera.


DESENVOLUPAMENT I CURA DE LES PERSONES

Promocionar i desenvolupar personalment i professional el nostre equip humà.


NEGOCI SOSTENIBLE

Desenvolupar productes, serveis i iniciatives d'actuació que puguin contribuir a frenar el canvi climàtic i les seves conseqüències.


VINCULATS AL NOSTRE GRUP

Donar suport al lideratge del Grup Caixa Rural en matèria de sostenibilitat.


Compromesos amb allò que importa de debò.

CLIENTS

 

 • Excel·lència del servei: enquestes de qualitat i satisfacció, reforç del servei d'atenció al client, evolució i millora del RGPD i transformació digital.
 • Inversió i finançament responsable: productes, serveis i comunicació que posin el focus en el medi ambient.
 • Política de risc als criteris de sostenibilitat.

 

 

SOCIS

 

 • Aplicació dels principis de sostenibilitat al nostre model de governança.
 • Col·laboració en l'acció de vertebració del territori, lideratge en l'evolució sostenible del medi ambient i del desenvolupament rural.

 

 
 

PROVEÏDORS

 

 • Reforç dels processos d'externalització de funcions:
  • Selecció i contractació
  • Control i seguiment

 

 

EQUIP HUMÀ

 

 • Feina estable, flexibilitat laboral i conciliació.
 • Codi de conducta.
 • Igualtat i no discriminació.
 • Formació integral.
 • Cultura de sostenibilitat.
 • Transparència, comunicació activa i de qualitat.
 • Voluntariat corporatiu.