• Grup Caixa Rural

    La solidesa d'un gran grup

    Sobre la entidad - Grupo Caja Rural
Icono de Amplia distribución geográfica

Àmplia distribució geogràfica

El grup té presència i cobertura en gran part del territori espanyol, està present en les províncies i comunitats autònomes representat per distintes entitats.

Icono de Solidez financiera y patrimonial

Solidesa financera i patrimonial

Amb més de 67.000 milions d'euros en actius totals del grup i un patrimoni net de més 6086 milions d'euros.

Model de banca federada: el MIP

El marc institucional que representa el grup Caixa Rural, així com l'estructura empresarial que n'ha sorgit al voltant, el confirma com el principal grup de banca cooperativa a Espanya. Es tracta d'un conjunt de 29 caixes rurals i altres entitats participades (Banco Cooperativo Español S.A., Grup RGA i RSI), que componen un grup bancari únic a Espanya, que segueix la línia de grups líders en el continent, com ara el grup BVR, a Alemanya; Crédit Agricole, a França; o el grup RZB, a Àustria.

Així mateix, es tracta de l'únic grup bancari a Espanya que té consideració de mecanisme institucional de protecció dels denominats “normatius” per les autoritats reguladores, des del 23 de març de 2018.

El sistema resultant és un model de banca federada que permet salvaguardar l'autonomia de les caixes rurals que el formen, sense haver de renunciar al requisit indispensable de l'operativitat bancària i eficiència empresarial, alhora que supera les limitacions de cada entitat per la seva respectiva dimensió individual i l'àmbit geogràfic de la seva activitat.

El sistema de banca pel qual ha optat el Grup Caixa Rural es caracteritza per la seva descentralització operativa i per l'aplicació del principi de subsidiarietat, desenvolupat sobre la base del criteri d'independència jurídica i de decisió de cada membre.

Creació del grup i entitats participades

La creació del grup per part de les caixes rurals, els permet oferir als seus socis i clients una gamma i un nivell de qualitat de productes i serveis de caràcter universal, especialitzat i personalitzat gràcies als amplis coneixements que dels seus mercats posseeix cada Caixa Rural, tant en els àmbits regionals com provincials i locals. Les caixes rurals del grup tenen, per tant, un camp d'actuació definit per portar a terme el seu paper de manera diferenciada, però no aïllada, perquè la cooperació dins del grup permet accedir a àmbits més amplis. D'aquesta manera, el Grup Caixa Rural pot prestar els mateixos serveis que els bancs i que les caixes d'estalvis, mantenint intacta la vinculació amb el seu àmbit territorial.

El Grup Caixa Rural disposa del suport, per al desenvolupament de la seva activitat, de determinades entitats participades, l'Associació Espanyola de Caixes Rural, el Banco Cooperativo Español, la societat Rural Servicios Informáticos i la companyia Seguros RGA.
 

Ens vols conèixer més?

  • Hi ha una Caixa Rural molt prop de tu

Fondo de solidaridad - Personas agarradas de la mano con camiseta verde

Fons de solidaritat

El Grup Caixa Rural disposa, d'acord amb els seus estatuts, d'un fons intern de solidaritat destinat a prevenir o, si s'escau, a resoldre situacions d'insolvència o de cobertura legal de recursos propis, que poguessin sobrevindre a qualsevol de les caixes rurals associades.

Banco Cooperativo Español - Logotipo

Banco Cooperativo Español

Central de serveis bancaris que actua i representa el grup davant les institucions i fòrums financers. Constituït l'any 1990, és, al seu torn, un grup financer l'objectiu fonamental del qual és proporcionar a les seves caixes rurals accionistes els serveis de central bancària.

www.bancocooperativo.es

Logotipo de Rural Servicios Informáticos

Rural Servicios Informáticos

Empresa de tecnologia de la informació bancària que dissenya, desenvolupa i gestiona solucions i serveis per a les entitats financeres del Grup Caixa Rural.

 

www.ruralserviciosinformaticos.com

Logotipo de Rural Grupo Asegurador

Rural Grupo Asegurador

Som molt més que una companyia d'assegurances, perquè participem de la suma de les caixes rurals integrants del grup, que ens donen suport i de la unió de les quals neix la nostra força.

 

www.segurosrga.es