• CAIXA RURAL D'ARAGÓ

    Informació per a inversors

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Per visualitzar els documents en format PDF, es requereix la utilització del programa Adobe Acrobat Reader. Pots obtenir-lo gratuïtament aquí. Un cop descarregat, instal·la'l a l'ordinador.

 

Informació econòmica

Trobaràs informació pública d'interès al web de la CNMV

 

Informes anuals

En els informes anuals de Caixa Rural d'Aragó trobaràs tota la informació rellevant sobre la nostra entitat.

 

 

Informació amb rellevància prudencial

L'informe de rellevància prudencial de 2021 s'ha elaborat a partir de les instruccions i requisits de divulgació establerts en el Reglament d'execució (UE) n. 2021/637 de la Comissió, en tot allò que ateny a la divulgació pública per les entitats de la informació a la qual es refereix la part vuitena, títols II i III, del Reglament (UE) n. 575/2013. Amb la presentació d'aquest informe i la seva disponibilitat a la pàgina web de l'entitat, es donen per complerts els requisits de divulgació establerts en la normativa prudencial i en les guies de l'EBA, EBA/GL/2018/10 i EBA/GL/2020/12.

 

 

Fets rellevants

Trobaràs informació d'interès al web de la CNMV.