• CAIXA RURAL D'ARAGÓ

    PRIIPS

    Novetats - Bosc de pins amb un cel blau

Des de l'1 de gener de 2018 està en vigor el Reglament 1286/2014, de 26 de novembre de 2014, sobre els documents de dades fonamentals relatius als productes d'inversió minorista vinculats i els productes d'inversió basats en assegurances.

Aquesta norma té com a objectiu que l'inversor minorista pugui prendre una decisió d'inversió informada un cop facilitat el document de dades fonamentals (KID, per les seves sigles en anglès).

A continuació, posem a la teva disposició els documents de dades fonamentals d'alguns productes comercialitzats per l'entitat.

     

              -   KID - Producte Estructurat -  28 Juliol

              -   KID - Producte Estructurat -  12 gener (AKE)

              -   KID - Producte Estructurat -  12 gener (AKC)

              -   KID - Producte Estructurat - 20 Febrer

              -   KID - Producte Estructurat -  24 Marc (AKQ) 

              -   KID - Producte Estructurat -  24 Marc (AKO)

              -   KID - Producte Estructurat -  16 Marc

              -   KID - Producte Estructurat -   4 Abril

              -   KID - Producte Estructurat - 25 Abril (WIS)

              -   KID - Producte Estructurat - 25 Abril (AL0)

              -   KID - Producte Estructurat - 21 Abril (AL2)

              -   KID - Producte Estructurat - 21 Abril (AL4)

              -   KID - Producte Estructurat - 1 Junio (WIU)

              -   KID - Producte Estructurat - 6 Juny (ALC)

              -   KID - Producte Estructurat - 7 Juny (ALE)

              -   KID - Producte Estructurat - 2 Juny (WIY)

              -   KID - Producte Estructurat - 1 Juny (WIW)

              -   KID - Producte Estructurat - 20 Juliol (WJ2)

              -   KID - Producte Estructurat - 21 Juliol (WJ0)

              -   KID - Producte Estructurat - 10 Novembre (WJ4)

              -   KID - Producte Estructurat - 14 Desembre (WJ6)