Coneix el “Codi de Bones Pràctiques de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos” (Reial decret llei 6/2012, de 9 de març) que ha estat modificat (Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre) amb motiu de la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge.